יום ראשון, 29 במרץ 2009

שיטות מחקר שיעור 1 יחידה 1-2- מפגש 1

נערך בתאריך 17.2.03

הסבר מדעי מחייב שיתקימו 2 דרישות:

א. דרישת הבחינות

ב. דרישת הרלוונטיות

כל הסבר עוסק בקשר בין 2 משתנים

על מנת שההסבר יהיה מדעי, הוא חייב לעמוד ב 2 הדרישות הללו

א. דרישת הבחינות

ניתן יהיה לבדוק אמפירית (לתצפת, למדוד, לכמת) את המשתנים בטענה ולחקור אולתם.

כלומר ניתן יהיה להציע ניסוי על מנת לבדוק את הטענה.

בקורס זה נצא מתוך ההנחה שכל תכונות אישיות ניתנת למדידה.

* התיאוריה של פרויד לא מדעית וזאת בגלל שחקירת תת המודע לא עומדת בדרישת הבחינות

ב. דרישת הרלוונטיות

הטענה חייבת להיות מנוסחת בקשר בין 2 משתנים. ולכן חייבת להיות תמיד קבוצת השוואה על מנת שנוכל לחשב קשר סטטסטי (מתאם) בין 2 משתנים.

דוגמא לטענה שלא עומדת בדרישת הרלוונטיות

הטענה שילדים יפים הם חברותיים זוהי לא טענה מדעית כי היא לא עומדת בדרישת הרלוונטיות.

היא לא עומדת בדרישת הרלוונטיות בגלל שאין כאן התיחסות לקבוצת השוואה

כלומר חסר בטענה זו ביחס למה?

* כל עוד לא מצוין מפורשות בטענה ביחס למה, הטענה לא תחשב למדעית.

ניסוח מדעי:

 • ילדים יפים הם חברותיים יותר מילדים לא יפים

 • ככל שהילדים הם יפים יותר כך הם חברותיים יותר.

כלומר:

הסבר מדעי עוסק בקשר בין 2 משתנים לפחות.

 1. משתנה בלתי תלוי (מב"ת) : זהו המשתנה המסביר= הסיבה= הגורם

 2. משתנה תלוי: זוהי התוצאה

מבחינים בין משתנה לבין קבוע

 • קבוע: כל ממד בעל ערך אחד ששונותו היא אפס. כלומר הוא לעולם לא משתנה

 • משתנה: כל מדד שיש לו יותר מערך אחד.

אנחנו צריכים להגדיר משתנים כמשתנים, דרך תכונות:

סוג

מידה

כמה

כלומר משתנה יכול להשתנות.

הערכים של המשתנה זה ערכים שמצוינים בטענה: יפים/ לא יפים.

הערך של המשנה הוא קבוע (יפה/ לא יפה).

מין= משתנה

זכר = קבוע

נקבה= קבוע

דוגמא

טענה: הצלחה נגרמת על ידי השקעה

סיבה: השקעה= משתנה בלתי תלוי (מב"ת)

תוצאה: הצלחה= משתנה תלוי

תרגול: איך להגדיר משתנים (תלוי, לא תלוי), ערכיהם, דרישת הבחינות, הרלוונטיות, וטענה מדעית.

שאלה 1 עמוד 1 בחוברת עבודה

משתנה בלתי תלוי

ערכיו

משתנה תלוי

ערכיו

* לא חייבים למלא

בחינות

רלוונטיות

הסבר מדעי

א. מידת הדמיון בין האנשים

דומים/ לא דומים

רמת המשיכה בין האנשים

מושך/ לא מושך

עונה לדרישת הבחינות

עונה לדרישת הרלוונטיות

זהו הסבר מדעי

ב. התואר האקדמאי של ההורים

ילדים פרופסורים= ערך אחד= קבוע

* העובדה שזה קבוע פוגעת באפשרות להסבר מדעי

רמת אינטגלנציה

איטלגנטים

עונה

לא עומדת בדרישת הרלוונטיות.

וזאת בגלל שמדובר בקבוע ולא בקשר בין משתנים אזי לא קיימת קבוצת השוואה ולכן לא ניתן לחשב מתאים סטטיסטי

זהו לא הסבר מדעי

ג. רמת הלחץ

גבוהה/ נמוכה

איכות ההחלטה

טובה/ לא טובה

עונה

עונה:

רמת לחץ (גבוה, נמוך)

איכות החלטה (טובה, לא טובה)

הסבר מדעי

ד. מידת קיום מצוות

מקיים מצוות= ערך אחד= קבוע

מידת השכר בעולם הבא

קבלת שכר

לא עונה

לא עונה

לא מדעי

ה. מין ההורה

נשים/ גברים

משך זמן הבילוי עם הילדים

מ 0 שעות ועד בכלל

* הערה בסוף

עונה

עונה

עונה

כוכב המוצא של היצור

כוכב לכת אחר/ כדור הארץ

רמת אינטלגנציה

יותר/ פחות

לא עונה

עונה

לא מדעי

ז. מידת החום

מנמוך עד גבוהה

נטיה להתרגז

נוטה/ לא נוטה

עונה

עונה

עונה

ח. מידת האמונה בקיום של שדים

מאמינים= ערך קבוע

מידת השכלה

לא משכילים

עונה

לא עונה

לא עונה

* זמן: אפס עד בכלל

רמת תיאורטית/ רמה תצפיתית

מבחינים עבור כל משתנה (תלוי, בלתי תלוי)

רמה תיאורטית: זהו השם של המשתנה

רמה תצפיתית, הגדרה תצפיתית= הגדרה אופרציונלית (משתנה כמותי): זהו האופן שבו אני בודק או מודד את המשתנה

דוגמאות

גיל

רמה תיאורטית: גיל

רמה תצפיתי: מספר השנים מרגע שהאדם נולד.

רמה תצפיתית זהו תיאור האופן שדרכו אני בודק את המשתנה (את הרמה התיאורטית).

גיל:

רמה תיאורטית: גיל

רמה תצפיתית: מספר הקמטים שיש לאדם בפניו

חרדה

רמה תיאורטית: רמת חרדה

רמה תצפיתית: קצב פעימות הלב בדקה

או לחץ הדם של האדם

או ציון בשאלון המודד חרדה

* מבחינתנו בקורס זה לכל תכונה יש שאלון המודד חרדה

ככל שהשתנה התיאורטי מופשט י ותר כך קשר יותר להגיד אותו תצפיתית, כלומר

ככל שהמשתנה מופשט יותר מידת ההלימה בין הרמה התיאורטית לרמה התצפיתית קטנה

דוגמאות:

רמת תיאורטית: מידת ההשקעה

רמה תצפיתית א': מספר הממנים שהוגשו

רמה תצפיתית ב': מספר השיעורים שנוכחו

רמה תצפיתית ג': מספר השעות בשבוע שהאדם מקדיש לקריאת החומר הלימודי (זוהי הרמה התצפיתית הטובה ביותר).

* מידת החפיפה בין הרמה התיאורטית לרמה התצפיתית לא מושלמת (פרט לגיל, משקל וכד')

ישנם שני סוגים להגדרה תצפיתית (=הגדרה אופרציונלית)

 1. הגדרה אופרציונלית נימדדת

 2. הגדרה אופרציונלית ניסויית.

א. הגדרה אופרציונלית נימדדת

הכוונה לתיאור של האופן שבו החוקר מדד את המשתנה התיאורטי.

כלומר הנבדקים הגיעו לניסוי עם הערכים האלה והחוקר בודק רק מצב נתון

ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית

תיאור האופן שבו החוקר יוצר את הערכים של המשתנה.

כלומר, החוקר עשה מניפולציה, זהו תיאור התפעול של הניסוי.

דוגמא מסבירה

הגדרה אופרציונלית נימדדת: קצב פעילות הלב בדקה

הגדרה אופרציונלית ניסויית:

נניח שבודקים רמת חרדה. ואומרים שיתנו או לא יתנו שוק חשמלי במקרה של ביצוע לקוי של מטלה.

כלומר יצרנו 2 ערכים בחרדה: גבוהה/ נמוך

מכיוון שהחוקר יצר את זה אז קוראים לזה הגדרה אופרציונלית ניסויית.

מבחינים בין 2 סוגים של מערכי מחקר במדעי החברה

 1. מערך מחקר ניסויי

 2. מערך מחקר מתאמי

מה שקובע את סוג המחקר זה סוג ההגדרה האופרציונלית של המשתנה הבלתי תלוי.

מערך מחקר ניסויי

אם המשתנה הבלתי תלוי הוא ניסויי אז מערך המחקר הוא ניסויי

מערך מחקר מתאמי

אם המשתנה הבלתי תלוי הוא נמדד אז מערך המחקר הוא מתאמי.

* ההגדרה האופרציונלית של המשתנה התלוי היא תמיד נימדדת (גם במערך מחקר ניסויי וגם במערך מחקר מתאמי), וזאת בגלל שאת התוצאה תמיד מודדים.

משתנה ייחוס

ישנם משתנים שנקראים משתני יחוס.

אילו הם משתנים שהחוקר לא יכול לתפעל אותם אלא רק למדוד אותם כיוון שהשונות שלהם ידועה מראש ולא ניתנת לשינוי על ידי החוקר.

למשל:

מין

צבע עיניים

מוצא

גיל

* אם במערך המחקר המשתנה הבלתי תלוי הוא משתנה ייחוס, (דבר שאומר שהמשתנה הבלתי תלוי הוא בהכרח עם הגדרה אופרציונלית נמדדת), ולכן סוג מערך המחקר חייב להיות מערך מחקר מתאמי.

תרגול מערך ניסוי (ניסוי מתאמי), משתנה, קבוע, קריטריון הרלוונטיות

שאלה 4 עמוד 2 מחוברת עבודה

חוקר א

חוקר א

מב"ת= משתנה בלתי תלוי

מ"ת= משתנה תלוי

רמה תיאורטית

צבע שער= משתנה ייחוס

מידת חמות המזג

רמה תצפיתית

ג'ינג'ים= ערך אחד בלבד= קבוע

שאלון סף תסכול ערכים: 1-5

עבור חוקר א, זוהי הגדרה אופרציונלית נימדדת כי המשתנה הבלתי תלוי הוא משתנה ייחוסי

תשובות עבור חוקר א'

א. זהו מחקר מתאמי: המשתנה הבלתי תלוי הוא נימדד (ההגדרה אופרציונלית, ובהכרח נימדדת)

* המשתנה הבלתי תלוי הוא זה שקובע מערך מחקר מתאמי

ב.

קבוע= גי'נגי'ם.

משתנה = חמות מזג (שאלון סף תסכול)

ג.

לא עומד בקריטריון הרלוונטיות

מכיוון שמדובר במשתנה מול קבוע ולא קיימת קבוצת השוואה אז לא ניתן להבחין (לחשב) קשר סטטיסטי בין 2 משתנים ולכן זה לא עומד בקריטריון הרלוונטיות

ד.

ניקח עוד 50 לא ג'ינגים וגם להם נעביר שאלון סף תסכול, ואז אני אשווה בין 2 הקבוצות.

חוקר ב

חוקר ב

מב"ת= משתנה בלתי תלוי

מ"ת= משתנה תלוי

רמה תיאורטית

רמת מוטיבציה

איכות ביצוע המטלה

רמה תצפיתית

קיום הבטחה לפרסים, טיסה לחו"ל

(בשביל ליצור מוטיבציה)- ביצוע טוב של המטלה= ערך אחד= קבוע

מספר התשובות הנכונות במבחן בחשבון. ערכים 0-10

עבור חוקר ב' זוהי הגדרה אופרציונלית ניסויית.

תשובות עבור חוקר ב

א. זהו מערך מחקר ניסוי

החוקר למעשה יצר את הערך של המשתנה הבלתי תלוי ולא מדד אותו

כלומר הוא השתמש בהגדרה אופרציונלית ניסויית למשתנה הבלתי תלוי= עשה מניפולציה.

ב

קבוע= הבטחה לכרטיס טיסה לחו"ל

משתנה= איכות ביצוע המטלה

ג

לא עומד בדרישת הרלוונטיות

מכיוון שמדובר במשתנה מול קבוע ולא קיימת קבוצת השוואה אז לא ניתן להבחין (לחשב) קשר סטטיסטי בין 2 משתנים ולכן זה לא עומד בקריטיריון הרלוונטיות

ד.

ניקח עוד 30 ניבדקים מבלי להבטיח להם כרטיס טיסה לחו"ל

ואז המשתנה: קיום/ אי איום הבטחה לכרטיס טיסה לחול (כלומר מוטיבציה גבוהה/ נמוכה ביחס לקבוצה הראשונה).

2 comments:

 1. שלום לך
  אתה יכול לעזור לי כי מש התחלתי ללמוד את הקורס הזה אני רוצה עזרה

  השבמחק