יום ראשון, 29 במרץ 2009

שיטות מחקר א:יחידה 3 - איכות כלי המדידה

יחידת 3: איכות כלי המדידה

כלי מדידה

כלי מדידה זהו צירוף / שילוב של שיטה כללית + תכונה ספציפית

שיטה

זהו האופן שבו נבדק המשתנה כשהכוונה היא לשאלות/ ראיון/ תצפית/ דיווח עצמי/ הערכה של ממונה וכד'

תכונה ספציפית

הכוונה למשתנה הנחקר

דוגמא:

שאלון זה לא כלי מדידה

שאלון אסרטיביות זה כלי מדידה. וזאת בגלל שהוא גם מציין שיטה וגם מציין תכונה שנחקרה

כלי המדידה שנחקר מושפע פעמים רבות משני דברים:

מטרות החוקר

סוג המשתנה שנחקר (סולם מדידה)

סולם מדידה של משתנה:

שמי

סדר

רווח

מנה

הוא מהנמוך לגבוה

משתנה שמי

זהו משתנה שקים שוני בין הערכים השונים אך אין חשיבות לסדר ביניהם.

לדוגמא:

מין

צבע עיניים

קרו אוטובוס

אזור מגורים

וכד'

משתנה סדר

זהו סולם גבוה ממשתנה שמי

הערכים מסודרים בסדר מסוים בעל חשיבות

לדוגמא:

דרגות בצה"ל

כל הדירוגים למיניהם:

מסכים/ לא מסכים 1-5

נכון לא נכון 1-5

פסיכומטרי

כל תכונות האישיות שנחקרות

משתנה רווח

  • יש חשיבות להפרשים בין הערכים השונים

  • אך לא קיים אפס מוחלט,

  • כלומר לא קיים מצב של העדר תכונה

למשל:

טמפרטורה

משתנה מנה

יש חשיבות גם להפרשים וגם ליחס וזאת כיוון שיש אפס מוחלט (=משקף העדר תכונה)

לדוגמא:

כל משתנה כמותי: גובה

גובה

משקל

זמן

ככל שהמשתנה הוא מסולם גבוה יותר כך ניתן לבצע פחות טרנספורמציות לינאריות עליו.

במשתנה מסולם מנה האפשרות היחידה היא להכפיל בקבוע חיובי.

איכות כלי המדידה

אחרי שבחרנו כלי מדידה בהתאם לסולם אנו רוצים לבדוק את טיבו.

איכות כלי המדידה

= עד כמה טוב כלי המדידה= עד כמה הוא מודד את התכונה המבוקשת.

כלי המדידה זהו המשתנה התצפיתי (הגדרה אופרציונלית)

כשבודקים את איכות כלי המדידה אנו בודקים את מידת ההלימה של כלי המדידה למונח התיאורטי.

בודקים את כלי המדידה בעזרת:

  1. מהימנות

  2. תוקף

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה