יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 5 - סקר שאלות ותשובות

שאלות ותשובות מהחוברת יחידה 5

שאלה 2 עמוד 10

א

1. דו הבטי/ דו ממדי

 • יש התייחסות לשני הבטים שונים של הנושא:

 1. קשרים חברתים

 2. קשרים אינטימיים

2. צד אחד כנורמטיבי

 • הנורמה מוצגת על ידי שימוש של אנשים מקצוע מומחים שיכולה לכוון את הנבדקים לתשובה מסוימת

3. צד אחד של המטבע

 • שואלים: " אם אתה מסכים" ולא שואלים: "מסכים/ לא מסכים"

ב

 • יש בעיה של איזון

 • משתנה התשובות הוא דירוגי

 • כשכתוב ב סעיפים 1, 2 "נכונה עבור כל הילדים/ נכונה לרוב הילדים" -יש כאן נטייה לחיובי

 • כשכתוב בסעיף 3 " לא נכונה לאף אחד מהילדים" - יש כאן נטיה לשלילי

 • ולכן זה שניים חיוביים לעומת אחד שלילי אז יש בעיה של איזון

 • חסרה האפשרות "טענה זו נכונה למעט מהילדים להורים גרושים"

ג

עבור הורים גרושים

 • בסולם התשובות חסר הפריט ".. למעט.. " וסביר להניח שחלק מההורים הגרושים היו רוצים לסמן את התשובה החסרה

 • ואז, הפריט החסר "..למעט.. "יוצר ניפוח מלאכותי לטענה 3 ("לאף אחד מהילדים של ההורים הגרושים)

 • ולמעשה תתקבל התפלגות קיצונית ומוטה של תשובות שלא משקפת את ההתפלגות האמיתי באוכלוסיית ההורים הגרושים.

ד

עבור הורים שלא התגרשו

 • בסולם התשובות חסר הפריט : " .. למעט.. " יתכן שבקרב ההורים שלא יתגרשו יש מיעוט שהיה רוצה לסמן את התשובה החסרה, ולכן הוא יבחר לסמן את תשובה 2

 • ואז, יוצר ניפוח מלאכותי של פריט 2

בנוסף, עבור הבעיה צד אחד כנורמטיבי, וצד אחד של המטבע:

סביר להניח שהורים יטו להסכים עם הנורמה וההכוונה של השאלה ולכן תתקבל תשובה מוטת של התשובות.

ה

נוסיף לתשובה:

 • טענה זו נכונה עבור מעט מהילדים להורים גרושים

עבור השאלה

 • דו הבטי:

 • צד אחד של המטבע

 • צד אחד כנורמטיבי

 • ניסוח שאלות נפרדות

 1. האם אתה מסכים/ לא מסכים לטענה שילדים להורים גרושים מתקשרים בבגרותם ביצירת קשרים חברתיים

 2. האם אתה מסכים/ לא מסכים לטענה שילדים להורים גרושים מתקשים בבגרותם ביצירת קשרים אינטימיים

שאלה 3 עמוד 11

א

 • הבעיה המרכזית בשאלה היא דו הבטי

 • יש התייחסות לשני הבטים שונים:

 • שכיח

 • חמור

 • על מנת לפתור את זה יש לפצל לשתי שאלות נפרדות ולנסח אחת לכל הבט

 1. איזה מבין סוגי הפשעים שנעשה בארץ הוא השכיח ביותר

 2. איזה מבין סוגי הפשעים הנעשים בארץ הוא החמור ביותר.

ב

 • מיצוי

 • לא עומד בעיקרון המיצוי

 • כיוון שחסרים פשעים שלא מופיעים באפשרוות התשובה כגון: רצח, אלימות במשפחה, שימוש בסמים, עבירות תנועה

 • זרות

 • לא עומד בעיקרון הזרות

 • כיון שקימת חפיפה בין חלופות התשובה

 • למשל בין 6 ל 8 : אחת מעבירות של פשעי הצווארון הלבן אילו הם מעילה בכספים.

 • למשל 1,2,3 : שוד, גניבה, פריצה יש מידה מסוימת של חפיפה ביניהם

 • רלוונטיות

 • לא עומד בעיקרון הרלוונטיות

 • פריט 7 הוא לא רלוונטי: התאבדות זה לא פשע ולכן זה לא רלוונטי

ג

 • אלטרנטיבה לתשובות

 • שוד

 • אונס

 • חטיפה

 • פשעי צווארון לבן

 • רצח (הדוגמאות שהבאנו קודם)

 • שימוש בסמים(הדוגמאות שהבאנו קודם)

 • עבירות תנועה (הדוגמאות שהבאנו קודם)

 • אלימות במשפחה (הדוגמאות שהבאנו קודם)

 • אחר. פרט .

 • אם קיים הפריט " אחר. פרט ." הדבר לא פוטר צריך להוסיף קטיגוריות מרכזיות כמו רצח, עבירות תנועה וכד'

ד

לא.

 • סוג התשובה זה משתנה מסולם שמי

 • משתמשים בעיקרון האיזון בתשובות מסולם סדר, ולכן זה לא רלוונטי לדבר על עיקרון של איזון

ה

שאלה 4 עמוד 11

א

1. דו הבטי:

 • יש התייחסות לשני הבטים שונים:

 • מהו העונש

 • לאיזה צורך

2. ניסוח מעורפל

 • מה הכוונה במילה מחבל:

 • למשל חבר בארגון מחבלים, או מישהו שהשתתף בפיגוע חבלני

ב

1. עיקרון המיצוי

(לעולם לא להסתפק בתשובה: " לא. אחר פרט. .")

 • לא עומד בעיקרון המיצוי

 • מכיוון שיתכנו סוגי עונשים נוספים, מרכזיים, שלא מצויים באפשרות התשובה:

 • גירוש מהארץ

 • הריסת בתים

 • כדי להוסיף גם סעיף נוסף של: "אחר, פרט ."

2. עיקרון הזרות

 • לא עומד בעיקרון הזרות כי קיימת חפיפה באפשרויות התשובה:

 • בין 2 ל 5 (כסא חשמלי הוא דוגמא לעונש מוות)

 • בין 1 ל 3 (מאסר עולם ותקופה בלתי מוגבלת- קיימת חפיפה ביניהם- תקופה בלתי מוגבלת יכולה להגיע למאסר עולם)

 • באופן כללי יש לתאר את החפיפה הספציפית ולנמק

3. רלוונטיות

 • לא עומד בעיקרון הרלוונטיות כי פריט 4 לא עונה לשאלה מהו העונש

 • לא מציע סוג של עונש אלא קובע עובד- לא רלוונטי

ג

 • יש לפתור גם את בעית השאלה וגם את בעית התשובה

בעיות השאלה

 • יש לפצל את השאלה לשתי שאלות נפרדות

 • יש להבהיר את המושג מחבל

 1. מהו העונש שיש לדעתך, לתת לאדם שהשתתף בפיגוע חבלני

 2. לאיזה צורך יש להעניש אדם שהשתתף בפיגוע חבלני

בעיות בתשובה

 • יש לנסח רק תשובות לא'

 1. מאסר עולם

 2. עונש מוות

 3. גירוש מהארץ (קשור למיצוי)

 4. הרס בתים (קשור למיצוי)

 5. אחר. פרט .

 • יש סוגים נוספים של עונשים (אפשר לחשוב על סוגי עונשים נוספים) אך אנחנו מתייחסים לקטיגוריות המרכזיות והוספנו גם את סעיף ה. "אחר. פרט ."

ד

 • שאלה סגורה

 • יש אפשרויות של תשובה שניתנות והנבדק צריך לבחור אחת התשובות או יותר

 • זוהי שאלה ישירה

 • " מהו לדעתך" - זוהי שאלה ישירה השאולת באופי ישר על הדעה

 • אין התניה אז לא צריך את הממד מתנה מותנה

שאלה 5 עמוד 11

א

ב

 • מדובר בליקרט

 • מכיון שיש הגדים

 • ואין סיבה לחשובה שההגדרים מסודים באופן מסוים

 • אין סיבה להניח שהפריטים יקבלו משקל שונה

 • (הסימון בליקרט הוא דרך בדרך השלילה)

 • (יש לבדוק כמה פריטים בשאלון ולא רק 2-3 פריטים, כדי למשל לשלול את גוטמן)

 • ציון מינימום ומקסימום

 • פריטים 10 = 13-3

 • (כתוב שיש 3 סרק)

 • ציון מינימום (ערך עצמו נמוך ביותר): 10 = 1*10

 • ציון מקסימום (ערך עצמי גבוה ביותר): 50 = 5*10

ג

 • יש פריטי סרק על מנת לבלבל את הנבדק ולמנוע ממנו לאתר את מטרת המחקר

 • כלומר להסוות את הנושא הנחקר על מנת שהנבדק לא יאתר את הנושא הנחקר כי במיקרה שהוא יאתר את הנושא הנחקר הוא עלול להתנהג בהתאם לציפיות החוקר

ד

 • הטווח הכללי:

 • (Max-Min)+1

 • =41 50-10)+1 )

 • חלוקה ל 4 קטיגוריות:

 • 41/4 = 10.25

 • 10.25 פירושו 3 קטיגוריות של 10 וקטגוריה אחת של 11

 • כלומר ישנם 4 טיפוסים שמעניינים אותי

  אם התכונה היתה רמת דתיות

 • ערך עצמי נמוך מאוד : 10-20

 • ערך עצמי נמוך: 21-30

 • ערך עצמי גבוהה: 31-40

 • ערך עצמי מאוד גבוהה: 41-50

 • כנ"ל לגבי 3 קבוצות

ה

 • הייתי מחלק ל 2 קטיגוריות

 • כשיש פחות קטיגוריות יש פחות הבחנה של טיפוסים , למשתנה הנחקר

ו

1 - פירושו נוטה לעךך עצמי גבוה

2 - פירושו נוטה לערך עצמי נמוך

1

1 - 1

2 - 2

3 - 1

4 - 1

5 - 2

6 - 1

7 - 2

8 - 2

0 - 1

10 - 2

2

המטרה בקביעות משני הסוגים היא כדי לאלץ את הנבדק לקרוא כל פריט ולא לסמן באפון אוטומטי בחיוב או בשלילה

ז

 • סולם התשובות הוא מ1 עד 5

 • זהו סולם אי זוגי

 • בסולם אי זוגי קיימת תשובה אמצע, ביניים

 • ההטיה שעלולה להיווצר מצד המרואיין זה הימנעות מנקיטת עמדה ברורה כך שהוא יסמן בכל הפריטים את התשובה האמצעית (נקרא נטיה לברוח למרכז)

 • הפתרון האפשרי הוא להפוך לסולם זוגי, כלומר לבטל את התשובה האמצעית כך שהנבדק יסמן רק 4 דרגות

 • ציון הנבדק שיסמן רק את האמצע= בורח למרכז הוא 30 = 10*3

ח

1.

 • נבדק שתמיד ענה בשלילה

 • 5 חיובים = 5*1

 • 5 שלילים = 5*5

 • סה"כ ציון של נבדק כזה הינו 30

 • נבדק בעל ערך עצמי נמוך

 • יקבל ציו מינימלי= 10

2.

 • לא

 • נבדקים בעלי פרופיל תשובות שונה יכולים לקבל אותו ציון

 • לפיכך צריך "לזרוק, רק את ה yes man ואת ה no man

 • כלומר צריך לבדוק פרופיל תשובות ולא ציון סופי בלבד

ט

 • אילו הם שאלות סגורות

 • כי הנבדק צריך לסמן 1-5 ולא יכול להגיד מה שהוא חושב

י

 • פחות סביר שיווצר אפקט ההילה מכיון שהמדובר הוא בשאון לדיווח עצמי

 • בשאלון לדיווח עצמי סביר שהנבדק יקפיד יותר לקרוא תוכן פריט שמתאים לו ופחות יושפע מפריטים דומיננטיים.

יא

 • אפקט של רציה חברתית

 • הנבדקים יטו להציג את עצמם באור שתואם מוסכמות חברתיות

 • כיוון שערך עצמי זוהי תכונה מוערכת בחברה, אז הרבה מהאנשים יעדיפו להציג את עצמם כבעלי ערך עצמי חיובי, גם אם הדבר4 לא משקף את עמדתם האישית.

יב

(זוהי שאלה פופולרית במבחנים)

תשובה מלאה

 • אם יש הבדלים בין גברים ונשים בערך עצמי

 • אז אפשר להגיד שנמצא קשר סטטיסטי (מתאם) בין מין לבין ערך עצמי

 • ואמנם קשר סטטיסטי הוא תנאי הכרחי אך לא תנאי מספיק להסקה סיבתית

 • ולכן לא ניתן לטעון שמין משפיע על ערך עצמי.

שאלה 6 עמוד 13

א

 • שאלון א' זהו הדיפרנציאל הסמנטי

 • מדובר בסדרה של תכונות

 • שאלון ב' מדובר בליקרט

 • יש הגדים:

 • אין סיבה לחשוב שהפריטים מסודרים בסדר מסוים אלא הם מסודרים בסדר מקרי

 • אין סיבה להניח שהפריטים יקבלו משקל שונה בסיכום הסופי

 • באופן כללי, אם מבקשים ציון מינימום ומקסימום אז זה יכול להיות או הדיפרציאל הסמנטי או סולם ליקרט

ב

 • עבור הדיפרנציאל הסמנטי:

 • ציון מינימום: 15*1=15

 • ציון מקסימום: 15*4=60

 • עבור ליקרט:

 • ציון מינימום: 8*1=8

 • ציון מקסימום: 8*4=32

ג

 • עבור שאלון 1- דיפרנציאל סמנטי

 • חלק השאלות החיוביות מופיעות בצד ימין

 • חלק מהשאלות החיוביות מופיעות בצד שמאל

 • כלומר החוקר הפך את שמות התואר כדי לאלץ את הנבדק לקרוא

 • עבור שאלון 2 ליקרט

 • החוקר הפך חלק מסולם התשובות (למשל 3)

ד

1.

 • מאפיין הסולם זה שזהו סולם זוגי בעל 4 דרגות

 • הסולם נבנה על מנת למנוע הטיה מהימנעות מנטית עמדה ברורה

 • הנבדק לא יכול לסמן תשובה אמצעית

2.

 • העובדה שאין תשובה ניטרלית היא לא רלוונטית לדבר על בורות כי השאלון לא בוחן ידע

ה

 1. פריט 1 - המקור טוב יותר: החלופי מנוסח פחות טוב כי הוא מנוסח בדרך השלילה

 2. פריט 5 - המקור טוב יותר: החלופי פחות טוב כי יש בו מושג מעורפל "משמעותיים"

 3. פריט 2 - החלופי יותר טוב: המקורי הוא דו הבטי

 4. פריט 7 - החלופי יותר טוב: החלופי יותר ממוקד (חברתי) מהמקור

 5. פריט 8 - החלופי יותר טוב: במקורי יש צד אחד של המטבע

ו

 • מה שרוצים לחקור זה האם הערכת התלמיד בבית הספר תלויה במוצאו העדתי

 • כלומר האם מוצא עדתי יוצר אפקט הילה

 • לכן אפקט ההילה שיווצר הוא לא מקור הבעיה, כי זוהי מטרת המחקר.

ז

 • זהו חקר מתאמים

 • זה שלא נמצא קשר, אבל כל עוד לא נמצא לנו מה ציפיות החוקר, אז לא ניתן להבחין בין תוצאה רצויה לבין תוצאה לא רצויה.

 • כי אנחנו לא יודעים מה התיאוריה מנבאת

 • לפיכך אנחנו לא יכולים לאומר שום דבר על תוקף המבחן.

1.

 • אין הבדלים בין גברים ונשים בהערכת התלמיד לפי מוצאו

 • כלומר לא נמצא קשר סטטיסטי בין מין לבין מוצא עדתי

 • וכיון שקשר סטטיסטי כזה הוא תנאי הכרחי להסקה סיבתית ותנאי זה אינו מתקיים

 • אזי ניתן להסיק שמין לא משפיע ע מידת התלות במוצא העדתי

 • כלומר המסקנה נכונה

שאלה 7 עמוד 14- סעיף ב 4

 • מטרת הסקר זהו צילום מצב

 • המטרה לקבל תמונה שמשקף את התפלגות של עמדות של הציבור כלפי הנושא שנחקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה