יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 6 - חלק ו' - תיאור סמכטי של מערך מחקר

תיאור סכמטי של מערך המחקר

 • ישנם סימנים מקובלים לתאר מערך מחקר של מדידה

 • ב R- נסמן הקצאה מקרית (מופיע בראש כל שורה)

 • ב _ _ _ (קו מקוקו) נסמן באם לא נעשתה הקצאה מקרית (מופיע בין השורות)

 • R ו _ _ _ לא יכולים ללכת ביחד

 • ב Xi נסמן את הערכים השונים של המשתנה הבלתי תלוי

 • ב Oi נסמן מדידות של המשתנ/ים התלוי/ים שנערכים באותו בזמן (הכוונה שם יהיו שני משתנים תלויים הם יהיו תחת אותו O- וזאת אם הם נמדדו באותו זמן

 • מספר השורות הוא כמספר קבוצות הניסוי

דוגמאות

1)

O X O

 • פירוש:

 • O הראשון מצד ימין- = מדידה לפני של מ"ת

 • X מניפולציה

 • O האחרון מצד שמאל= מדידה אחרי של המשתנה התלוי

2)

O X1 O

_ _ _ _ _ _

O X2 O

 • פירוש

 • היו שתי קבוצות ניסוי

 • _ _ _ _ _ פירושו שלא היתה הקצאה מיקרית

 • O ימני פירושו בדיקה לפני של המ"ת

 • X1 ו X2 פירושם ערכים שונים שונים המב"ת

 • O מדידות אחרי של המ"ת

 • ( O כלי מדידה תלוי משותף לשתי קבוצות)

3)

R X1 O

R X2 O

R X3 O

 • פירושו

 • היו שלוש קבוצות ניסוי

 • שנעשתה בביניהם הקצאה מקרית

 • R - הקצאה מקרית

 • Xים - ערכים שונים של קבוצת הניסוי

 • (אפשר להבין שבקבוצות אלה לא מדדו לפני את המשתנה התלוי)

 • מדידות שאחרי של המ"ת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה