יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 6 - חלק ה: תוקף חיצוני

4. תוקף חיצוני

 • מתעסק בשאלה של בעיית הכללה שקשורה למשתנים חיצוניים כמו:

 • נבדקים (סטודנטים/ גמלאים)

 • פרוצדורה ( מועד עריכת הניסוי/סביבה)

 • וכד'

שלושה איומים לתוקף חיצוני

 1. אינטראקציה בין מדידה לבין הטיפול הניסויי

 2. אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי

 3. אינטראקציה בין מועד, סביבה, לבין הטיפול הניסויי.

1. אינטראקציה בין מדידה לבין הטיפול הניסויי

 • (בטיפול הניסוי הכוונה למשתנה הבלתי תלוי = מניפולציה)

 • הכוונה שההשפעה על המשתנה התלוי היתה השילוב של המדידה לפני והמניפולציה

דוגמא

 • מטרה

 • רוצים לבדוק האם סרט פרסומת משפיע על שימוש במוצר אבקת כביסה- טיפ

 • טיפול ניסויי

 • מעבירים לכל הנבדקים שאלון שבודק באיזה מוצרים הם משתמשים

 • את השאלון מעבירים תוך פירוט הסיבות או הגורמים לשימוש במוצר הספציפי הזה

 • מחלקים ל 2 קבוצות.

 • קבוצה 1 מקריבים סרט טבע

 • קבוצה 2 מקרינים סרט פירסומת על אבקת הכביסה הספציפית- טיפ

 • לאחר כחודש בדקו בכל קבוצה כמה אנשים משתמשים באבקת כביסה של סרט הפרסומת

 • תוצאה

 • גילו שבקבוצה שצפו בסרט פרסומת (קבוצה 2) השתמשו בממוצע יותר אנשים במוצר זה מאשר בקבוצה שצפתה בסרט הטבע (1)

ניתוח

לא מדובר בארטיפקט של מדידה

 • מאחר שבארטיפקט של מדידה אחת הקבוצות עברה מדידה לפני ואחת הקבוצות לא עברה מדידה לפני, ולפיכך יש הסבר חלופי

 • במלים אחרות לא ברור מה השפיע על המשתנה התלוי (האם המשתנה הבלתי תלוי או המדידה לפני)

 • אבל במיקרה זה שתי הקבוצות עברו מדידה אז לא מדובר על ארטיפקט של מדידה.

הסבר האיום של אינטראקציה בין מדידה לטיפול הניסויי

 • ההשפעה על המשתנה התלוי היתה השילוב של המדידה לפני והמניפולציה

 • אם לא היינו מודדים לפני (השאלון לפני) אז לא היתה קיימת השפעה של המשתנה הבלתי תלוי (סרט פרסומת) על התלוי. נקרא Priming

 • Priming - כלומר עשינו מדידה לפני ואז העלנו למודעות את הסיבות (כלומר הפכתי את הסיבות לשימוש באבקת הכביסה לנגישות, כלומר לזמינות), ואז סרט הפרסומת בא ועבד על אותם סיבות שתוארו בשאלון.

 • ולפיכך, בגלל שהעלנו למודעות איזה סיבות אנשי צריכים כדי לרכוש אבקת כביסה, התקבלה השפעה יותר חזקה לסרט הפרסומת

 • במילים אחרות העלינו את האופציה, הפכנו לנגיש את הסיבות ואז בסרט הפרסומת עבדנו על אותם הסיבות

 • ולמעשה אם לא היינו מעבירים את השאלות לא היתה מתקבל אותו אפקט.

 • לעומת ארטיפקט של מדידה במיקרה זה האיום של אינטראקציה בין מדידה לתפעול הניסוי לא מערער על כך שהבלתי תלוי השפיע על התלוי, הוא רק מתנה את ההשפעה של הבלתי תלוי על התלוי בכך שנעשית מדידה לפני

 • כלומר הוא אומר שאומנם המשתנה הבלתי תלוי השפיע על התלוי אבל לא ניתן להכליל את הממצאים גם עבור מצב שבו לא עשיתה מדידה לפני

2. אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי

(הכי חשוב מופיע כמעט בכל מבחן)

 • (בטיפול הניסוי הכוונה למשתנה הבלתי תלוי = מניפולציה)

 • מסיבה זו או אחרת לא נעשתה דגימה מקרית

 • כלומר המחקר לא כלל מדגם מיצג של כלל האוכלוסייה ונלקחו למדגם רק נבדקים מסוג מסוים

 • לפיכך לא ניתן להכליל את הקשר הסיבתי, כלומר את ההשפעה של הבלתי תלוי על התלוי, גם עבור אוכלוסיות אחרות (כלומר נבדקים מסוג אחר

לדוגמא

 • אם לקחו למחקר רק גברים אז יש איום של אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי

 • וזאת מכיוון שאפשר להגיד שממצאי המחקר הזה תקפים רק שמדובר בגברים ולא ניתן להכליל גם עבור אוכלוסיות אחרות (למשל נשים)

3. אינטראקציה בין מועד, סביבה, לבין הטיפול הניסויי

 • אם המחקר נערך בזמן ובמקום ספציפיים אז ייתכן שהמשתנה הבלתי תוי השפיע על התלוי רק לגבי אותו זמן ומקום שבו נערך המחקר ולא ניתן להכליל את ממצאי המחקר (כלומר קשר סיבתי) גם עבור סביבות שונות ומועדים אחרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה