יום שבת, 4 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 7-8 תשובות לשאלות

תשובות לשאלות ליחידות 7-8- הטיות הנובעות מהנבדק ומהחוקר, בעיות אתיות

שאלה 1 מדף שחולק

א.

 • משתנה בלתי תלוי תיאורטי: לחץ חברתי

 • משתנה בלתי תלוי תצפיתי: נוכחות/ אי נוכחות בשירותים ציבוריים

 • ערכים:

  נוכחות= לחץ חברתי גבוה

  אי נוכחות= לחץ חברתי נמוך

ב.

 • משתנה תלוי תיאורטי: רמת התנהגות הגיינית (לא לרשום בשום פנים ואופן: השפעה..)

 • משתנה תלוי תצפיתית: רחיצת ידים/ אי רחיצת ידים

 • ערכים:

 • רחצה/ אי רחצה

 • רעש/ חוסר רעש של פתיחת ברז בכיור

 • הערה: ערכים של המשתנים זה לנבדק בודד

ג.

X1 O

_ _ _ _ _ _

X2 O

 • _ _ _ _ - פירושו השלא נעשתה הקצאה מקרית

 • X1 X2 - פירושו ערכים של הבלתי תלוי

 • O מדידות אחרי של המשתנה התלוי

ג- 2-

התייחסות לשאלה האם קיים ארטיפקט של ברירה במחקר הנוכחי

 • למרות שלא נעשתה הקצאה מקרית, סביר להניח מקריות

 • וזאת בגלל שהכניסה של נבדקות לתא שירותים הוא פחות או יותר מקרי

 • למרות שלא נעשתה הקצאה מקרית עדין סביר שלא קיים ארטיפקט של ברירה

 • כי סביר שאין הבדלים בין הקבוצות במאפייני הנבדקים

 • כי לא סביר שיהיה הבדל בין 20 הנכנסות הראשונות, לבין 20 הנכנסות האחרונות

 • וזאת כי הכניסה לשירותים היא מקרית.

ד.

 • מצד הנסיין יכול להיות:

 • מאפיינים

 • נבואות שמגשימות את עצמן

 • יכול להיות שהנסיינית לא רק נכחה יכלה לכוון על ידי זה שהיא הסתכלה מהצד על הידים של הנחקרות

 • כלומר הנייסנית יכלה לכוון קצת את הנבדק דרך הציפיות שלה ולהטות את התגובה

 • כלומר יכלה לפעול בצורה מודעות או לא כך שהיא מכוונת את הנבדקות על פי הציפיות.

 • כלומר יתכן ציפיה שיכולה להיות הסבר חלופי לתוצאות כנבואות שמגשימות את עצמן.

ה.

 • לא קיים הטיה מצד הנבדקות כי הן לא יודעות שהן משתתפות בניסוי

 • (כשדיברנו על הטיות של נבדק אז מחוייב שהנבדק ידעו שהם בסיטואציה של ניסוי)

ו.

 • כוונתו

 • במקרה השני (שהנבדקת התחבאה בתא ( שמהמנות המדידה של המשתנה התלוי (רחיצת ידים) צריכה להיבדק

 • כלומר עד כמה רעש פתיחת הברכ הוא אכן מהימן (כלומר שאם הייתי חוזר על הניסוי הייתי מקבל את אותה תוצאה)

 • (תוקף פירושו שרעש לא תקף להתנהגות הגיינית)

 • מהמנות פירושה שיכול להיות שהמדידה לא שיטתית:

 • כלומר יכול להיות ששני נשים היו ופתחו ברז (וטעיתי וספרתי את זה כפעם אחת)

 • במצב הראשון היו התייחסויות לשני חושים (ראיה ושמיעה), במצב השני היא מוגבלת לשמיעה בלבד, ואז יתכן שהיא לא שמעה טוב.

פתרון

 • אפשר לקחת שני בנות ואז לעשות השוואת מהימנות בין שופטים

 • כלומר כל אחת תסמין באופן בלתי תלוי ואז יעשו מתאם ביניהן.

ז.

 • זהו מצב של הנבדק המרומה

 • יש בעיה אתית: חדירה לפרטיות

 • זוהי בעיה יחסית חמורה

 • אין סיבה לחשוב שנגרם סבל לנבדקות

ח.

 • אינטראקציה בין סביבה, מקום הניסוי לבין התפעול הניסויי (איום על תוקף חיצוני)

 • זה שעיתי את המחקר במקום ציבורי אני לא יכול להכליל את הקשר הסיבתי- ממצאי המחקר- גם עבור מקומות אחרים לא ציבוריים

ט.

 • יש בעיה של תוקף מבנה

 • יש בעיתיות בקשר שבין התלוי התצפיתי לתלוי התיאורטתי

1. חוסר מיצוי

 • רחיצת ידים לא בהכרח משקפת התנהגות הגינות

 • ישנן צורות נוספות להתננהגות הגייינית פרט לרחיצת ידים

 • למשל שימוש במגבונים

2. חוסר בלבדיות

 • לא בהכרח פתיחת ברז בודק רק התנהגות הגינית

 • יכול להיות שפתיחת ברז היא גם כדי לנקות לכלוך מהבגד

 • כלומר יכול להיות שרחיצת ידים בודקת גם מרכיביים אחרים לא רלונטיים.

שאלה 2 עמוד 22 מהחוברת

א

 • מדד תגובתי: דוח סוכנים

 • שם הטכניקה: שאלון דיווח עצמי

 • מדד לא תגובתי: נתונים של רואה חשבון

 • שם הטכניקה: שימוש בנתונים קיימים

ב

 • אופרציונליזם מרובה

ג

 • בדוח הסוכנים יש מדד גבוה יותר

 • הטיה: הנבדק השתדל להרשים

 • יש נטיה של הנבדק להציג את עצמו באור חיובי ולכן זו יכולים להיות הסיבה מדוע הנבדק מציג תוצאות גבוהות מההשגים שלו בפועל.

ד

 • מדובר בנבדק כמתנדב

 • פוגע בתוקף חיצוני

פגיעה בתוקף חיצוני- פגיעה ביצוגיות (מהחומר בנושא)

 • נבדק מתנדב שונה מאפיונים של נבדק שהוא לא מתנדב ולכן נפגעת היצוגיות שכל כלל האוכלוסייה

 • כלומר יש פה פגיעה בתוקף חיצוני

 • נוצר איום של אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי.

 • וזאת כי לא ניתן להכליל את ממצאי המחקר על נבדקים שלא מתנדבים

ה

(השאלה שואלת מה טוב יותר( = מה תקף יותר)

 • המדד הלא תגובתי תקף קצת יותר מהמדד התגובתי

 • וזאת בגלל הנטיה של הנבדק להרשים עלולה להטות את התוצאות.

ו

מדד תגובתי

 • הבדלים בנטיה להרשים

מדד לא תגובתי

 • בעיות מהימנות אילו הם בעיות מדידה)

מהימנות

 • יכולות להיות טעויות בהקלדה {שימוש בנתונים קיימים = טעויות בהקלדה}

 • כתב לא ברור- כל אחד יכול לקרוא את הנתונים באופן שונה

תוקף

 • רישום לא מעודכן

 • ( יכול להיות שזוהי גם בעית מהימנות- אם מעדכנים את הנתונים בהמשך )

שאלה 3 עמוד 23 מהחוברת

א

 • מדד תגובתי= נתוני שאלון

 • מדד לא תגובתי= נתוני משטרה

ב

מדד לא תגובתי

תוקף

 • במקרה זה הרישום במשטרה לא מעודכן

 • זוהי בעיה של תוקף נתוני המשטרה :

 • מכיון שלא כל מי שביצע עבירה יש רשום לגביו

מהמנות

 • טעויות רישום, כתב יד וכד'

ג

 • במקרה זה סביר שהמדד התגובתי יותר תקף מהמדד הלא תגובתי

 • (העובדה שנעשה שאלון אנונימי מעלה את הסיכוי שהנבדקים ענו בכנות גבוהה יותר)

שאלה 4 עמוד 23 מהחוברת

א

 • שאלון= מדד תגובתי

 • רישום כוח אדם= מדד לא תגובתי

ב

מקורות שיכולים להקטין את התוקף והמהימנות של המדד התגובתי

 • מהימנות:

 • זיכרון (צריך להשתמש בזיכרון שהוא סלקטיבי)

 • תוקף

 • אנשים באופן מכוון יצמצמו את "אין סיבה" וינסה לנפח את "מחלה"

ג

 • המדד הלא תגובתי קצת יותר מהימן ותקף מהמדד התגובתי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה