יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 6 - חלק ו - מבט כללי על סוגי תוקף

מבט כללי חלק מהטבלה

סוג תוקף

תוקף מבנה

מבת סמביה לתוצאה

תוקף חיצוני

עוסק ב:

 • עוסק בתקפות הקשר הסיבתי

 • כלומר האם ניתן להסיק שהמשתנה הבלתי תלוי התיאורטי משפיע על המשתנה התלוי התיאורטי.

 • מתעסק בעיית הכללה שקשורה למשתנים חיצוניים כמו:

 • מועד עריכת הניסוי

 • סביבה

 • עיסוק
 • וכד'

פירוטים

 1. חוסר מיצוי

 1. אינטראקציה בין מדידה לבין הטיפול הניסויי

 1. חוסר בלבדיות במב"ת (קונפאודינג)

 1. אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי (הכי חשוב)

 1. אינטראקציה בין מועד, סביבה, לבין הטיפול הניסויי.

מבט כללי המשך הטבלה (החלקים החסרים)

סוג תוקף

תוקף פנימי

תוקף מסקנה סטטסטית

תוקף מבנה

מבת סמביה לתוצאה

תוקף חיצוני

עוסק ב:

 • האם קיימת שונות שיטתית טעותית שנובעת ממשתנים חיצוניים.

 • מטפל בשונות מקרית

 • עוסק בתקפות הקשר הסיבתי

 • כלומר האם ניתן להסיק שהמשתנה הבלתי תלוי התיאורטי משפיע על המשתנה התלוי התיאורטי.

 • מתעסק בעיית הכללה שקשורה למשתנים חיצוניים כמו:

 • מועד עריכת הניסוי

 • סביבה

 • עיסוק
 • וכד'

פירוטים

12 ארטיפקטים

 1. מהימנות המדדים

 1. חוסר מיצוי

 1. אינטראקציה בין מדידה לבין הטיפול הניסויי

 1. מהימנות הפעלת המשתנה הבלתי תלוי

 1. חוסר בלבדיות במב"ת (קונפאודינג)

 1. אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי (הכי חשוב)

 1. גורמים שלא רלוונטים למשתנה הבלתי תלוי

 1. אינטראקציה בין מועד, סביבה, לבין הטיפול הניסויי.

 1. הטרגוניות של נבדקים (הכי חשוב)

הקצאה מקרית של נבדקים פותרת: ברירה, רגרסיה סטטיסטית, אינטראקציות עם ברירה

הקצאה מקרית של תנאי ניסוי פותרת:

היסטוריה, בשילה, מכשור, היסטוריה מקומית (+ברירה, רגרסיה סטטיסטית, אינטראקציות עם ברירה)

1. שונות מקרית

 • זוהי שונות בתוך קבוצות הניסוי= הבדלים בתוך הקבוצות

 • הבדלים אילו נובעים מהבדלים בין אישיים אמיתיים במשתנה התלוי, וטעויות מקריות.

2. שונות שיטתית (רצויה , טעותית)

 • זוהי שונות בין קבוצת הניסוי= הבדלים שיטתיים בין קבוצות הניסוי

 • כלומר אילו הם ההבדלים בין ממוצעי הקבוצות.

 • מטרת החוקר במערך מחקר ניסויי זה לשלוט בשונויות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה